Zwerfafvalproject 2018

Zwerfafvalproject 2018

Het lijkt een goede traditie te worden : in de maand maart organiseert De Groenling het zwerfafvalproject voor de basisschoolleerlingen in de gemeente Schagen.

Ook dit jaar gaan weer vele basisschoolleerlingen op pad, welgeteld 1411 leerlingen 

van 19 basisscholen.  Het project is bedoeld voor de hoogste groepen.

 

Na een introductie in de klas gaan ze in groepjes  met materiaal, uitgereikt door een vertegenwoordiger van de gemeente, een uurtje op pad in de schoolomgeving om zwerfafval  te verzamelen.  Na terugkomst wordt alles ingeleverd en volgt er in de klas een afsluitende les. Hierin wordt aandacht gegeven aan wat er zoal gevonden is, wat het gevolg is van zwerfafval voor het milieu, het nut van scheiden van afval en om zo min mogelijk afval te maken.

 

Op maandag  5 maart j.l. heeft de wethouder Sigge van der Veek de aftrap gegeven voor het project op de RKBS St. Aloysius te Schagen in de hoogste groepen.  Daar heeft de wethouder van twee leerlingen, Gwen en Carmen,  een  contract aangeboden gekregen,  waarin zij afspreken uitvoering te geven aan hun plan, dat zij bij gemeente Schagen hebben ingediend, om het zwerfafval rondom hun school op te ruimen.

Op de OBS Julianaschool hebben de leerlingen voorafgaand aan dit project een thema over afval behandeld.

Met dit project hopen wij de kinderen bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval en daarmee een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Foto’s Cor van Diepen