Over de Groenling

Wat heeft de Groenling te bieden.

Het CNME probeert de doelstellingen te bereiken door voorlichting en ondersteuning te geven aan m.n. basisscholen, het voortgezet onderwijs, naschoolse opvang en de jeugd in het algemeen.
Hiervoor biedt het CNME ook andere doelgroepen een educatief programma aan met activiteiten en lesprogramma’s rondom de thema’s natuur, water, energie, voedsel en grondstoffen.

Wilt u donateur worden?

U kunt donateur van CNME de Groenling worden.
Aanmelding vindt plaats door een email te sturen aan info@cnme-de-groenling.nl.
Gedurende het jaar wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten via de nieuwsbrief.

Voor commerciƫle instelling is het ook mogelijk de Groenling te ondersteunen.
U kunt contact opnemen via ons mailadres: info@cnme-de-groenling.nl .

Of gebruik het contactformulier