Leskist Slootonderzoek

Leskist Slootonderzoek

Ervaren, leren kennen, onderzoeken van slootleven en eigenschappen van het water.
Kinderen leren waterdier-types kennen en leren meetopdrachten aan de sloot uitvoeren (helderheid, diepte temperatuur, stroming, geur, oppervlaktespanning, zichtbare deeltjes in het water).

Bedoeld voor de gehele basisschool.

leskist-slootonderzoek