Leskist De Otter

Leskist De Otter

Deze kist heeft tot doel de kinderen kennis en inzicht te laten opdoen over otters, hun leefwijze, de bedreiging en mogelijk herstel van hun zoetwater-milieu.

Bedoeld voor bovenbouw basisschool.

leskist-otter