Leskist Boom en Hout

Leskist Boom en Hout

Kinderen leren gericht kijken naar bomen met behulp van tekenopdrachten, een bomenpad en observatie-opdrachten.
Ze leren omgaan met een boomhoogtemeter en diktemeter, ze leren hoe hout groeit en ze leren eigenschappen van hout kennen.

Bedoeld voor de gehele basisschool.

leskist-boom-en-hout