Uitleen aanbod

Uitleen aanbod in het kader van de Natuur- en MilieuEducatie.

Leskisten

Nu ook jaarabonnement!
U kunt een abonnement nemen op al onze educatieve materialen, De kosten van dit abonnement bedragen slechts € 50 per schooljaar. Toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. De uitleenperiode wordt in overleg vastgesteld en duurt in principe maximaal 4 weken.

Voor aanvraag lesmateriaal stuur ons een e-mail en voor de prijslijst klik hier.

Ga direct naar uw keuze : Leskisten | Lestassen | Lespakketten | Lesmappen | Overig lesmateriaal

Leskisten 

De leskisten bevatten veel concreet leerlingenmateriaal, geschikt voor het gebruik met de hele groep gedurende meerdere lesuren.

• Leskist Uilen
• Leskist Boom en Hout
• Leskist Vegetatieonderzoek
• Leskist Slootonderzoek
• Leskist Grondonderzoek
• Leskist Levend Ganzenbord
• Leskist Kleine beestjes
• Leskist De Otter
• Leskist Dierenbescherming
• Leskist Afval
• Leskist Zwerfafval
• Leskist Vleermuizen

Lestassen 

De lestassen zijn geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs door middel van veldwerk. In kleine groepjes leren de kinderen omgaan met verschillende veldwerkmaterialen.

Lespakketten 

• Lespakket Uitlopen van bomen
• Lespakket Zaden en bonen
• Lespakket Kleine beestjes bak
• Lespakket Vlinders

Lesmappen 

• Lesmap Weg van Afval

Overig lesmateriaal 

Naast dit educatief materiaal hebben wij ook los materiaal te huur.

Overig lesmateriaal

Klik hier voor het uitleen reglement