Open dag Bso de Nes, 29 juni.

Open dag bso de Nes, 29 juni.
Op de laatste vrijdag van juni waren wij aanwezig op de Open Dag van de Bso de Nes in Schagen. Ja, inderdaad, onze overburen. Mede door het initiatief van één van de leidsters is er contact met deze Bso. En we zullen er vaker komen, ook bij de andere Bso’s in Schagen waarmee die middag contact is gemaakt.
Er was voor ons een stalletje klaargezet waar wij ons spullen konden etaleren. Wij hadden twee activiteiten waarmee de kinderen een amulet konden verdienen. Alle verschillende te verdienen amuletten leverde een immuniteitsketting op. (expeditie Robinson).
Eén activiteit, de meest populaire, was het electrobord en bij de andere moesten ze bij 5 verschillende, opgezette, vogels een kaartje met het juiste voedsel neerleggen.
De kinderen vonden het allemaal razend interessant en hebben zich leuk geamuseerd met de activiteiten.

Foto´s Yvette Deutekom

Elf jaar zwerfafval opruimen in Schagen.

Elf jaar zwerfafval opruimen in Schagen.

Toen ik samen met Henny Severé, in juni 2007, met het opruimen van zwerfafval in Schagen begon, namens CNME de Groenling, had ik niet verwacht dat we 11 jaar later zo’n gezellige vaste groep met vrijwilligers zouden hebben. Even rekenen leert dat we in die jaren wel duizend vuilnis zakken afval hebben verzameld.

Ondanks deze inzet ligt er helaas nog steeds veel zwerfafval in Schagen.  Maar toch is er ook iets veranderd in die 11 jaar. Waar je namelijk vroeger steevast de vraag kreeg of je een taakstraf had en mensen je raar aankeken als je zwerfafval opruimde, krijgen we nu vaak complimenten i.p.v. rare blikken.

Zwerfafval is in de afgelopen jaren al meer onder de aandacht van het grote publiek gekomen en er wordt meer aandacht gegeven in het voorkomen ervan. Ballonnen en wensballonen mogen in onze gemeente niet meer worden opgelaten en op ons strand staan kuubkisten van Doe mee, verlos de Zee. Alle reden dus om het 11 jarig bestaan van onze opruimploeg te vieren.

Op zaterdagmiddag 19 mei jl. verzamelden 13 van de 15 vrijwilligers zich bij de Nieuwe Nes, waar de voorzitter van de Groenling, Harm Salomons, de vrijwilligers bedankte voor hun inzet van de afgelopen jaren. Daarna gingen we

op weg naar Theeater in Den Oever voor een heerlijke high tea en een cabaretvoorstelling van Trien van de Gest. Wat hebben we genoten van alle soorten thee en lekkere gebakjes en wat hebben we gelachen om de komische verhalen van mevrouw Wagemaker,  alias Trien van de Gest.

Daarna vertrokken we naar de haven van Den Oever voor een boottocht op de Waddenzee. Eenmaal  aan boort voeren we de haven uit om eerst de lepelaarkolonie te bekijken en gingen we op zoek naar zeehonden. Ook de innerlijke mens kreeg weer voldoende aandacht. Na ongeveer twee en half uur kwamen we vol onver

getelijke indrukken weer terug in de haven. Naast lepelaars, zeehonden en de natuurlijk de prachtige Waddenzee, zagen we ook groepen met rosse grutto’s en vissende visdiefjes en grote sterns.

Het enige gemis deze dag was het ontbreken van twee van onze vaste vrijwilligers, om gezondheidsredenen,die al bijna vanaf het begin bij onze opruimploeg zitten en die ook helpen met het organiseren van de opruimacties. We hopen allemaal dat ze er bij een volgend jubileum van de opruimploeg weer bij zijn.

Margreet Frowijn

nestkastjes maken 31 maart 2018

Zaterdagmiddag  31 maart hebben 7 kinderen weer nestkastjes voor mezen gemaakt  bij CNME de Groenling, de Nieuwe Nes in Schagen. Het is weer volop nesteltijd voor de vogeltjes. Omdat in de tuin de kool- en pimpelmees het meest voorkomt, werden voor deze 2 soorten de nestkastjes getimmerd. De grootte  van het invlieg gat is erg belangrijk voor de verschillende mezen soorten.

Voor aanvang van het timmerwerk werd het verschil  in uiterlijk en de zang van de vogeltjes op een laptop  vertoond. Ook werd verteld hoe en waar bij voorkeur een nestkastje  kan worden opgehangen.  Een paartje koolmezen werd gevolgd bij het inspecteren van de nestkast, het bouwen van het nest, het uitbroeden van de jongen en het uitvliegen. Daarna gingen de kinderen, geassisteerd door hun ouders, enthousiast aan de slag. Na afloop mochten de kinderen het zelf gemaakte nestkastje mee naar huis nemen.

Foto: Cor van Diepen

Zwerfafvalprojecten maart 2018

Ook dit jaar hebben we, op verzoek van de gemeente Schagen, voor alle basisscholen in de gemeente Schagen het zwerfvuil project georganiseerd en gecoördineerd. Van de 21 scholen deden er 19 mee. Ook nu werd, net als in vorige jaren, dit jaar weer minder vuil geruimd.  Het project duurde 5 maart t/m 3 april. Net als vorige jaren gaf wethouder  Sigge van der Veek (milieu) het startschot voor de actie dit keer bij de RKBS St-Aloysius te Schagen. De laatste opruim dag was op 3 april bij de OBS ’t Zwanennest in Schagerbrug.

 

 

 

Foto Cor van Diepen

 

Zaterdag 24 maart combineerde Margreet Frowijn met haar vaste vrijwilligers een zwerfvuil opruimactie met die van de Landelijke Opschoon dag .  Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten werd in het natuurgebied het Zwanenwater bij Callantsoog zwerfvuil geruimd. In totaal namen 38 vrijwilligers deel. Geholpen door het mooie weer was het een zeer geslaagde actie en veel volle vuilniszakken werden ingeleverd.

 

 

Foto Margreet Frowijn

Zwerfafvalproject 2018

Zwerfafvalproject 2018

Het lijkt een goede traditie te worden : in de maand maart organiseert De Groenling het zwerfafvalproject voor de basisschoolleerlingen in de gemeente Schagen.

Ook dit jaar gaan weer vele basisschoolleerlingen op pad, welgeteld 1411 leerlingen 

van 19 basisscholen.  Het project is bedoeld voor de hoogste groepen.

 

Na een introductie in de klas gaan ze in groepjes  met materiaal, uitgereikt door een vertegenwoordiger van de gemeente, een uurtje op pad in de schoolomgeving om zwerfafval  te verzamelen.  Na terugkomst wordt alles ingeleverd en volgt er in de klas een afsluitende les. Hierin wordt aandacht gegeven aan wat er zoal gevonden is, wat het gevolg is van zwerfafval voor het milieu, het nut van scheiden van afval en om zo min mogelijk afval te maken.

 

Op maandag  5 maart j.l. heeft de wethouder Sigge van der Veek de aftrap gegeven voor het project op de RKBS St. Aloysius te Schagen in de hoogste groepen.  Daar heeft de wethouder van twee leerlingen, Gwen en Carmen,  een  contract aangeboden gekregen,  waarin zij afspreken uitvoering te geven aan hun plan, dat zij bij gemeente Schagen hebben ingediend, om het zwerfafval rondom hun school op te ruimen.

Op de OBS Julianaschool hebben de leerlingen voorafgaand aan dit project een thema over afval behandeld.

Met dit project hopen wij de kinderen bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval en daarmee een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Foto’s Cor van Diepen

Vleermuizenles obs ’t Span

Vrijdag 7 november trok de Groenling helemaal naar  obs ’t Span in Den Oever om daar op verzoek een les in een kleutergroep te geven over griezelige dieren, in dit geval vleermuizen. De kleintjes deden erg leuk mee, maar het bleef moeilijk om uit hun hoofdjes te krijgen dat vleermuizen in je nek bijten en je bloed drinken! Omdat de aandacht van zulke jonge kinderen na 45 minuten wel zo’n beetje voorbij is hebben de juf en ik ook de kinderen plaatjes laten zien, ééntje een handvleermuispop aan laten trekken. Interessant was hoe een echte vleermuiskast er uit ziet en waarom een vleermuis geen vogel is! Al met al hebben de kinderen zelfs begrepen hoe een vleermuis in het pikdonker zijn voedsel kan vangen, een ook de oude truc met de witte zakdoek en een steentje in de lucht gooien om een vleermuis te lokken is gesnapt! Of de vleermuis aan het eind van het lesje nog eng is??

 

Excursie Zwanenwater

Op zaterdag 8 oktober werd door De Groenling in het Zwanenwater in Callantsoog een natuurwandeling gehouden. Veertien liefhebbers ( jong en oud ) kregen van boswachter Lucien Knol veel bijzonderheden over het gebied te horen en zelfs te proeven. Dat proeven moet je natuurlijk nooit zo maar doen, maar alleen als je genoeg verstand van allerlei planten of paddenstoelen hebt. Erg leuk was ook dat je leerde dat je van bepaalde dennennaalden thee kunt trekken…De Groenling heeft deze wandeling als onderdeel van de Open Dag in De Nieuwe Nes in Schagen georganiseerd. Iets om te onthouden om ook eens mee te maken, vooral omdat je op paden komt waar je normaal niet mag of kunt komen!

foto Cor van Diepen

Microscopen

Van het Regiuscollege, afd. Wilhelminalaan,  hebben een aantal microscopen gekregen om onder de basisscholen van de Gemeente Schagen te verdelen. Inmiddels zijn de helft van de basisscholen aangeschreven en hebben er een aantal belangstelling getoond voor de microscoop. Hiermee hebben ze een mooi instrument in hun bezit gekregen, dat in te zetten is voor bijv. wateronderzoek, sporen van paddenstoelen bekijken en nog veel meer interessante toepassingen.

Bibliotheek van de Groenling

 

Al lang heeft de Groenling een bibliotheek met een grote variatie aan natuur- en milieuwerken, e.d..  Al enige jaren werd er geen enkel boek meer geleend. Hoogste tijd om de bibliotheek is aan een kritische blik te onderwerpen. Dit bleek hard nodig. Gedateerde verslagen, beleidsplannen, e.d. hebben we eruit gehaald. Evenals boeken die niet meer van deze tijd zijn.  Informatie is tegenwoordig veelal beter en sneller  digitaal te vinden. Het resultaat is een veel kleinere bibliotheek. Naast standaardwerken hebben we o.a. boeken bruikbaar voor de diverse leskisten behouden en boeken, vaak met veel plaatjes voor de basisschoolleerlingen, die we gebruiken bij de lessen in De Nieuwe Nes.

OPEN DAG IN DE NIEUWE NES

 foto Cor van Diepen

Afgelopen zaterdag 7 oktober hield de Nieuwe Nes een Open dag

De sponsors  van de warmtepomp en de huurder van de Nieuwe Nes, waaronder ook wij van de Groenling ,  werden ‘s morgens ontvangen met koffie en gebak.

Daarna ging de deur open voor het publiek.

Helaas werkte het weer niet erg mee, dat was aan de toeloop ook wel  te merken.

Maar binnen was het warm en gezellig  met verschillende creatieve en spirituele workshops.

Ook de Groenling  stond er met een (bescheiden) stand; enige informatie over ons doen en laten, een vleermuiskast,  opgezette vogels, maar ook   een leskist voor scholen hoort erbij.

Het Natuur Electro spel, altijd een groot succes ,werd weer van zolder gehaald,

Bij het Electrospel zijn soms makkelijke maar ook moeilijke vragen, zoals de vraag’ “wie graaft lange gangen onder grond”? De meesten trapten er in door de mol aan te wijzen, maar het goede antwoord was ,het konijn!

Zoals al eerder gezegd, er was minder belangstelling dan gehoopt , maar in het komend voorjaar staat er weer een Open dag in  de planning , met hopelijk beter weer!

Zo krijgt de Nieuwe Nes en ook de Groenling nog meer naamsbekendheid.