Open dag Bso de Nes, 29 juni.

Open dag bso de Nes, 29 juni.
Op de laatste vrijdag van juni waren wij aanwezig op de Open Dag van de Bso de Nes in Schagen. Ja, inderdaad, onze overburen. Mede door het initiatief van één van de leidsters is er contact met deze Bso. En we zullen er vaker komen, ook bij de andere Bso’s in Schagen waarmee die middag contact is gemaakt.
Er was voor ons een stalletje klaargezet waar wij ons spullen konden etaleren. Wij hadden twee activiteiten waarmee de kinderen een amulet konden verdienen. Alle verschillende te verdienen amuletten leverde een immuniteitsketting op. (expeditie Robinson).
Eén activiteit, de meest populaire, was het electrobord en bij de andere moesten ze bij 5 verschillende, opgezette, vogels een kaartje met het juiste voedsel neerleggen.
De kinderen vonden het allemaal razend interessant en hebben zich leuk geamuseerd met de activiteiten.

Foto´s Yvette Deutekom

Elf jaar zwerfafval opruimen in Schagen.

Elf jaar zwerfafval opruimen in Schagen.

Toen ik samen met Henny Severé, in juni 2007, met het opruimen van zwerfafval in Schagen begon, namens CNME de Groenling, had ik niet verwacht dat we 11 jaar later zo’n gezellige vaste groep met vrijwilligers zouden hebben. Even rekenen leert dat we in die jaren wel duizend vuilnis zakken afval hebben verzameld.

Ondanks deze inzet ligt er helaas nog steeds veel zwerfafval in Schagen.  Maar toch is er ook iets veranderd in die 11 jaar. Waar je namelijk vroeger steevast de vraag kreeg of je een taakstraf had en mensen je raar aankeken als je zwerfafval opruimde, krijgen we nu vaak complimenten i.p.v. rare blikken.

Zwerfafval is in de afgelopen jaren al meer onder de aandacht van het grote publiek gekomen en er wordt meer aandacht gegeven in het voorkomen ervan. Ballonnen en wensballonen mogen in onze gemeente niet meer worden opgelaten en op ons strand staan kuubkisten van Doe mee, verlos de Zee. Alle reden dus om het 11 jarig bestaan van onze opruimploeg te vieren.

Op zaterdagmiddag 19 mei jl. verzamelden 13 van de 15 vrijwilligers zich bij de Nieuwe Nes, waar de voorzitter van de Groenling, Harm Salomons, de vrijwilligers bedankte voor hun inzet van de afgelopen jaren. Daarna gingen we

op weg naar Theeater in Den Oever voor een heerlijke high tea en een cabaretvoorstelling van Trien van de Gest. Wat hebben we genoten van alle soorten thee en lekkere gebakjes en wat hebben we gelachen om de komische verhalen van mevrouw Wagemaker,  alias Trien van de Gest.

Daarna vertrokken we naar de haven van Den Oever voor een boottocht op de Waddenzee. Eenmaal  aan boort voeren we de haven uit om eerst de lepelaarkolonie te bekijken en gingen we op zoek naar zeehonden. Ook de innerlijke mens kreeg weer voldoende aandacht. Na ongeveer twee en half uur kwamen we vol onver

getelijke indrukken weer terug in de haven. Naast lepelaars, zeehonden en de natuurlijk de prachtige Waddenzee, zagen we ook groepen met rosse grutto’s en vissende visdiefjes en grote sterns.

Het enige gemis deze dag was het ontbreken van twee van onze vaste vrijwilligers, om gezondheidsredenen,die al bijna vanaf het begin bij onze opruimploeg zitten en die ook helpen met het organiseren van de opruimacties. We hopen allemaal dat ze er bij een volgend jubileum van de opruimploeg weer bij zijn.

Margreet Frowijn

nestkastjes maken 31 maart 2018

Zaterdagmiddag  31 maart hebben 7 kinderen weer nestkastjes voor mezen gemaakt  bij CNME de Groenling, de Nieuwe Nes in Schagen. Het is weer volop nesteltijd voor de vogeltjes. Omdat in de tuin de kool- en pimpelmees het meest voorkomt, werden voor deze 2 soorten de nestkastjes getimmerd. De grootte  van het invlieg gat is erg belangrijk voor de verschillende mezen soorten.

Voor aanvang van het timmerwerk werd het verschil  in uiterlijk en de zang van de vogeltjes op een laptop  vertoond. Ook werd verteld hoe en waar bij voorkeur een nestkastje  kan worden opgehangen.  Een paartje koolmezen werd gevolgd bij het inspecteren van de nestkast, het bouwen van het nest, het uitbroeden van de jongen en het uitvliegen. Daarna gingen de kinderen, geassisteerd door hun ouders, enthousiast aan de slag. Na afloop mochten de kinderen het zelf gemaakte nestkastje mee naar huis nemen.

Foto: Cor van Diepen

Zwerfafvalproject 2018

Zwerfafvalproject 2018

Het lijkt een goede traditie te worden : in de maand maart organiseert De Groenling het zwerfafvalproject voor de basisschoolleerlingen in de gemeente Schagen.

Ook dit jaar gaan weer vele basisschoolleerlingen op pad, welgeteld 1411 leerlingen 

van 19 basisscholen.  Het project is bedoeld voor de hoogste groepen.

 

Na een introductie in de klas gaan ze in groepjes  met materiaal, uitgereikt door een vertegenwoordiger van de gemeente, een uurtje op pad in de schoolomgeving om zwerfafval  te verzamelen.  Na terugkomst wordt alles ingeleverd en volgt er in de klas een afsluitende les. Hierin wordt aandacht gegeven aan wat er zoal gevonden is, wat het gevolg is van zwerfafval voor het milieu, het nut van scheiden van afval en om zo min mogelijk afval te maken.

 

Op maandag  5 maart j.l. heeft de wethouder Sigge van der Veek de aftrap gegeven voor het project op de RKBS St. Aloysius te Schagen in de hoogste groepen.  Daar heeft de wethouder van twee leerlingen, Gwen en Carmen,  een  contract aangeboden gekregen,  waarin zij afspreken uitvoering te geven aan hun plan, dat zij bij gemeente Schagen hebben ingediend, om het zwerfafval rondom hun school op te ruimen.

Op de OBS Julianaschool hebben de leerlingen voorafgaand aan dit project een thema over afval behandeld.

Met dit project hopen wij de kinderen bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval en daarmee een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Foto’s Cor van Diepen

Bibliotheek van de Groenling

 

Al lang heeft de Groenling een bibliotheek met een grote variatie aan natuur- en milieuwerken, e.d..  Al enige jaren werd er geen enkel boek meer geleend. Hoogste tijd om de bibliotheek is aan een kritische blik te onderwerpen. Dit bleek hard nodig. Gedateerde verslagen, beleidsplannen, e.d. hebben we eruit gehaald. Evenals boeken die niet meer van deze tijd zijn.  Informatie is tegenwoordig veelal beter en sneller  digitaal te vinden. Het resultaat is een veel kleinere bibliotheek. Naast standaardwerken hebben we o.a. boeken bruikbaar voor de diverse leskisten behouden en boeken, vaak met veel plaatjes voor de basisschoolleerlingen, die we gebruiken bij de lessen in De Nieuwe Nes.