Elf jaar zwerfafval opruimen in Schagen.

Elf jaar zwerfafval opruimen in Schagen.

Toen ik samen met Henny Severé, in juni 2007, met het opruimen van zwerfafval in Schagen begon, namens CNME de Groenling, had ik niet verwacht dat we 11 jaar later zo’n gezellige vaste groep met vrijwilligers zouden hebben. Even rekenen leert dat we in die jaren wel duizend vuilnis zakken afval hebben verzameld.

Ondanks deze inzet ligt er helaas nog steeds veel zwerfafval in Schagen.  Maar toch is er ook iets veranderd in die 11 jaar. Waar je namelijk vroeger steevast de vraag kreeg of je een taakstraf had en mensen je raar aankeken als je zwerfafval opruimde, krijgen we nu vaak complimenten i.p.v. rare blikken.

Zwerfafval is in de afgelopen jaren al meer onder de aandacht van het grote publiek gekomen en er wordt meer aandacht gegeven in het voorkomen ervan. Ballonnen en wensballonen mogen in onze gemeente niet meer worden opgelaten en op ons strand staan kuubkisten van Doe mee, verlos de Zee. Alle reden dus om het 11 jarig bestaan van onze opruimploeg te vieren.

Op zaterdagmiddag 19 mei jl. verzamelden 13 van de 15 vrijwilligers zich bij de Nieuwe Nes, waar de voorzitter van de Groenling, Harm Salomons, de vrijwilligers bedankte voor hun inzet van de afgelopen jaren. Daarna gingen we

op weg naar Theeater in Den Oever voor een heerlijke high tea en een cabaretvoorstelling van Trien van de Gest. Wat hebben we genoten van alle soorten thee en lekkere gebakjes en wat hebben we gelachen om de komische verhalen van mevrouw Wagemaker,  alias Trien van de Gest.

Daarna vertrokken we naar de haven van Den Oever voor een boottocht op de Waddenzee. Eenmaal  aan boort voeren we de haven uit om eerst de lepelaarkolonie te bekijken en gingen we op zoek naar zeehonden. Ook de innerlijke mens kreeg weer voldoende aandacht. Na ongeveer twee en half uur kwamen we vol onver

getelijke indrukken weer terug in de haven. Naast lepelaars, zeehonden en de natuurlijk de prachtige Waddenzee, zagen we ook groepen met rosse grutto’s en vissende visdiefjes en grote sterns.

Het enige gemis deze dag was het ontbreken van twee van onze vaste vrijwilligers, om gezondheidsredenen,die al bijna vanaf het begin bij onze opruimploeg zitten en die ook helpen met het organiseren van de opruimacties. We hopen allemaal dat ze er bij een volgend jubileum van de opruimploeg weer bij zijn.

Margreet Frowijn

Bibliotheek van de Groenling

 

Al lang heeft de Groenling een bibliotheek met een grote variatie aan natuur- en milieuwerken, e.d..  Al enige jaren werd er geen enkel boek meer geleend. Hoogste tijd om de bibliotheek is aan een kritische blik te onderwerpen. Dit bleek hard nodig. Gedateerde verslagen, beleidsplannen, e.d. hebben we eruit gehaald. Evenals boeken die niet meer van deze tijd zijn.  Informatie is tegenwoordig veelal beter en sneller  digitaal te vinden. Het resultaat is een veel kleinere bibliotheek. Naast standaardwerken hebben we o.a. boeken bruikbaar voor de diverse leskisten behouden en boeken, vaak met veel plaatjes voor de basisschoolleerlingen, die we gebruiken bij de lessen in De Nieuwe Nes.