lezing Gerrit Rot: “Gemeenten, Waterschap en klimaats-aanpasssing”

Lezing Centrum Natuur- en Milieu Educatie De Groenling

woensdagavond 31 januari 20:00 in De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, Schagen

(deuren open 19:45; 5 euro, donateurs gratis)

Gerrit Rot: “Gemeenten, Waterschap en klimaats-aanpasssing”

Waterschap HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) wil het “waterbewustzijn” van burgers al langer vergroten (Deltavisie 2012, HHNK.nl).

In 2017 is bovendien het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van start gegaan, waarin waterschappen samen met gemeenten ‘stress-testen’ moeten doen.

Daaruit zal blijken, waar we het landschap robuuster moeten maken, om te voorkomen dat het te droog of te nat kan worden door weersextremen.

In het waterschapsgebied (Noord-Holland boven het Noordzee-kanaal) zijn we al eeuwen bezig om ons te wapenen tegen zeespiegelrijzing en daling van het landoppervlak.

Maar satelietgegevens, geautomatiseerde metingen en stuwen en gemalen en waterbeheersings-modellen en innovatieve machines bieden steeds meer nieuwe mogelijkheden.

In het stedelijk gebied moet bijvoorbeeld het rioolstelsel aangepast worden en zal er meer waterberging en groen moeten komen om wateroverlast en hittestress te voorkomen.

Ook in het landelijk gebied zullen bepaalde deelgebieden opnieuw geordend moeten worden, zoals de veenweiden en gebieden waar verzilting wordt verwacht.

Maar dit biedt ook een bijzondere kans om infrastructuur, natuurgebieden en aangepaste duurzame landbouw toekomstbestendiger te maken en om energiezuiniger en minder watervervuilend te worden.

Burgers zullen ook meer betrokken raken bij ruimtelijke ordening, vanwege de Omgevingswet, die voor 2021 gepland staat.

Dan zullen burgers ook veel meer toegang krijgen tot alle gegevens van onze leefomgeving. Kortom, spannende ontwikkelingen!

Gerrit Rot is geohydroloog en was onder meer actief voor natuur- en landschap en duurzame landbouw bij de landinrichtingen De Schagerkogge en De Gouw en op Texel.

Hij is lid van de commissie Water en Wegen van HHNK namens de landelijke waterschapspartij WaterNatuurlijk.

Hij zal een schets geven van allerlei nieuwe ontwikkelingen die in het HHNK-gebied spelen.

Vleermuizenles obs ’t Span

Vrijdag 7 november trok de Groenling helemaal naar  obs ’t Span in Den Oever om daar op verzoek een les in een kleutergroep te geven over griezelige dieren, in dit geval vleermuizen. De kleintjes deden erg leuk mee, maar het bleef moeilijk om uit hun hoofdjes te krijgen dat vleermuizen in je nek bijten en je bloed drinken! Omdat de aandacht van zulke jonge kinderen na 45 minuten wel zo’n beetje voorbij is hebben de juf en ik ook de kinderen plaatjes laten zien, ééntje een handvleermuispop aan laten trekken. Interessant was hoe een echte vleermuiskast er uit ziet en waarom een vleermuis geen vogel is! Al met al hebben de kinderen zelfs begrepen hoe een vleermuis in het pikdonker zijn voedsel kan vangen, een ook de oude truc met de witte zakdoek en een steentje in de lucht gooien om een vleermuis te lokken is gesnapt! Of de vleermuis aan het eind van het lesje nog eng is??

 

Excursie Zwanenwater

Op zaterdag 8 oktober werd door De Groenling in het Zwanenwater in Callantsoog een natuurwandeling gehouden. Veertien liefhebbers ( jong en oud ) kregen van boswachter Lucien Knol veel bijzonderheden over het gebied te horen en zelfs te proeven. Dat proeven moet je natuurlijk nooit zo maar doen, maar alleen als je genoeg verstand van allerlei planten of paddenstoelen hebt. Erg leuk was ook dat je leerde dat je van bepaalde dennennaalden thee kunt trekken…De Groenling heeft deze wandeling als onderdeel van de Open Dag in De Nieuwe Nes in Schagen georganiseerd. Iets om te onthouden om ook eens mee te maken, vooral omdat je op paden komt waar je normaal niet mag of kunt komen!

foto Cor van Diepen

Microscopen

Van het Regiuscollege, afd. Wilhelminalaan,  hebben een aantal microscopen gekregen om onder de basisscholen van de Gemeente Schagen te verdelen. Inmiddels zijn de helft van de basisscholen aangeschreven en hebben er een aantal belangstelling getoond voor de microscoop. Hiermee hebben ze een mooi instrument in hun bezit gekregen, dat in te zetten is voor bijv. wateronderzoek, sporen van paddenstoelen bekijken en nog veel meer interessante toepassingen.

Bibliotheek van de Groenling

 

Al lang heeft de Groenling een bibliotheek met een grote variatie aan natuur- en milieuwerken, e.d..  Al enige jaren werd er geen enkel boek meer geleend. Hoogste tijd om de bibliotheek is aan een kritische blik te onderwerpen. Dit bleek hard nodig. Gedateerde verslagen, beleidsplannen, e.d. hebben we eruit gehaald. Evenals boeken die niet meer van deze tijd zijn.  Informatie is tegenwoordig veelal beter en sneller  digitaal te vinden. Het resultaat is een veel kleinere bibliotheek. Naast standaardwerken hebben we o.a. boeken bruikbaar voor de diverse leskisten behouden en boeken, vaak met veel plaatjes voor de basisschoolleerlingen, die we gebruiken bij de lessen in De Nieuwe Nes.

OPEN DAG IN DE NIEUWE NES

 foto Cor van Diepen

Afgelopen zaterdag 7 oktober hield de Nieuwe Nes een Open dag

De sponsors  van de warmtepomp en de huurder van de Nieuwe Nes, waaronder ook wij van de Groenling ,  werden ‘s morgens ontvangen met koffie en gebak.

Daarna ging de deur open voor het publiek.

Helaas werkte het weer niet erg mee, dat was aan de toeloop ook wel  te merken.

Maar binnen was het warm en gezellig  met verschillende creatieve en spirituele workshops.

Ook de Groenling  stond er met een (bescheiden) stand; enige informatie over ons doen en laten, een vleermuiskast,  opgezette vogels, maar ook   een leskist voor scholen hoort erbij.

Het Natuur Electro spel, altijd een groot succes ,werd weer van zolder gehaald,

Bij het Electrospel zijn soms makkelijke maar ook moeilijke vragen, zoals de vraag’ “wie graaft lange gangen onder grond”? De meesten trapten er in door de mol aan te wijzen, maar het goede antwoord was ,het konijn!

Zoals al eerder gezegd, er was minder belangstelling dan gehoopt , maar in het komend voorjaar staat er weer een Open dag in  de planning , met hopelijk beter weer!

Zo krijgt de Nieuwe Nes en ook de Groenling nog meer naamsbekendheid.

 

Nestkasten maken

Help de vogeltjes de winter door.

Nestkasten maken bij De Groenling.pimpelmees bij nestkast

Op zaterdag 10 december  a.s. van 14.0 uur tot en met 16.00 uur is er bij het CNME De Groenling  voor de kinderen de gelegenheid om een nestkast te maken. In deze tijd een nestkast ophangen geeft een goede kans dat die in het voorjaar wordt gebruikt door bijv. een paartje koolmezen. Vooraf gaan we eerst het e.e.a. over nestkasten bespreken aan de hand van een film. Zoals; voor welke soort vogel is de nestkast; waar we ze ophangen;  waar moet je op letten en nog veel meer.

Voor deelname wordt  een bijdrage van €5,00 gevraagd. I.v.m. met een beperkt aantal deelnemers graag van te voren opgeven per email: cnmedegroenling@gmail.comCNME De Groenling  is te vinden in het gebouw van De Nieuwe Nes aan het Schoenmakerspad 1 te Schagen.

Spinnen bestuderen

Een middag spinnen bestuderen

Op maandag 17 oktober j.l. hebben 7 kinderen zich bij De Groenling bezig gehouden met het bestuderen van spinnen.

Eerst zijn we buiten op zoek gegaan naar spinnen. En we hebben verrassend veel verschillende soorten gevonden. Wel 10. In loeppotjes werden er een aantal gevangen.

Binnen hebben we de verschillende spinnen bekeken en vervolgens veel onderwerpen over spinnen doorgenomen.

Zoals: waarom we bang zijn voor spinnen? Hoe zien ze er uit? Hoe wordt een wielweb gemaakt? Op wat voor manieren kunnen spinnen een prooi vangen? Hoe goed kunnen spinnen met hun 8 ogen zien.

Een kleurplaat van een spin bleek heel wat fouten te hebben; te weinig poten, geen ogen en de poten op de verkeerde plaats vast aan het lichaam.

En het weer goed in elkaar zetten van een verknipte foto van en spin was lastiger dan je zou denken.

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag en de kinderen gingen met een certificaat naar huis.

jmgp6043m
foto: Cor van Diepen